Mutualiteit - terugbetaling

Bond moyson 

 • vanaf 65 jaar 
 • in bepaalde gevallen vroeger dan 65 jaar (via medisch attest) 
 • 4 keer per jaar een tussenkomst van € 3,15 = (€ 12,60 / jaar)


Liberale Mutualiteit

 • vanaf 65 jaar
 • in bepaalde gevallen vroeger dan 65 jaar (via medisch attest)
 • 6 keer per jaar een tussenkomst van € 5,00 = (€ 30,00 / jaar)Christelijke Mutualiteit - erkenningsnummer: 151203

 • Lid zijn van CM
 • Geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de ziekteverzekerinng

Voldoen aan een van volgende voorwaarden:

 • je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst;
 • er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2;
 • er is een zorgmodel diabetes type 2;
 • er is een programma 'Educatie en zelfzorg'. 

Partena

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage 
 • Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen
 • Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn. 
 • Enkel indien er geen terugbetaling is via de wettelijke ziekteverzekering.